Privacy statement

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en
gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Bijgewerkt op:  11 maart 2018
Privacybeleid www.bellabeautysalon.nl
Via onze websites bieden wij allerlei diensten aan. Daarbij verwerken wij
privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met
persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt via een beveiligde
verbinding. (zie ook het slotje bij de url)
Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent
bijvoorbeeld dat wij:
 duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt;
 vragen om uitdrukkelijke toestemming door op de knop verzenden te
drukken;
 jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk
toe verplicht zijn;
 wanneer wij jouw gegevens delen, (enkel bij wettelijke noodzaak) afspraken
maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere
doeleinden worden gebruikt;
 passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons
persoonsgegevens verwerken;
 jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter
inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan
kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch +31 6 53188049  Maandag tot en met vrijdag van 08:45 – 18:00 uur
E-mail Via het contactformulier op onze website
Post Prinsenhof 58, 2641 RS Pijnacker

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat
kunnen persoonsgegevens zijn.
Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van
welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken.
Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt,
kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
 naam
 e-mail
 telefoonnummer
 Waarover en hoe u contact wilt ontvangen
 Overige door u aan ons toevertrouwde informatie via het bericht dat u aan ons
verzend.
Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende
doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):
 om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en
gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 om met jou te communiceren door middel van e-mail, telefoon, WhatsApp en
andere persoonlijke communicatiemiddelen.
Verstrekking aan derden
Jouw gegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk
toe verplicht zijn;
Profilering en cookies
Wij koppelen geen cookies aan uw persoonsgegevens.
Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde
toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de
gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de
gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te
leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren
omdat de wet ons dit verplicht.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat
deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens
omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring
van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw
gegevens omgaan.
Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders
of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens doorgeven via onze website.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op
onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder
toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat
je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van
jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons
uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht
in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 11 maart 2018.